Obszar 2 - Droga łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią