Obszar 8 - przebicie Legionów-Ogrodowa-Gdańska-Zachodnia